Webbenkät för företag inom Nordisk Yta-gruppen!

Avser privatpersoner!

Hej! För oss är det värdefullt att få reda dina åsikter om oss. Vi är väldigt tacksamma för din tid. /Hälsningar från oss på Nordisk Yta.

Förfrågan

Markera vilket Nordisk Yta-företag du har anlitat!

Hur fick du först höra talas om vårt företag?

Hur stor betydelse har den tillhandahållna informationen när man ska välja bland företag som vårt?

Hur stor betydelse har kostnaden när man ska välja bland företag som vårt?

Hur stor betydelse har bekvämlighet när du väljer den här typen av tjänster?

Hur viktigt är det med personliga referenser när man ska välja bland företag som vårt?

Hur viktigt är det för företag som vårt att kunna erbjuda ytterligare hantverkartjänster?

Utförande

Hur kunniga var våra målare?

Hur tydlig var vår kommunikation med dig?

I hur stor utsträckning höll vi dig informerad om hur arbetet fortskred?

Hur snabba var vi att reagera på problem som uppstod?

Värdera hur väl vi förstod ditt behov vid aktuellt projekt.

Hur väl fungerade våra ROT-avdragsrutiner?

Hur bekvämt är vårt företag att använda?

Hur professionellt är vårt företag?

Slutresultat

Är du generellt sett nöjd med din användarupplevelse av våra tjänster?

Hur lyhörda var vi på vårt företag?

Hur bra var vi på att hålla tidplanerna?

Är du nöjd med personalen på vårt företag?

Värdera hur stort värde våra tjänster ger i förhållande till kostnaden?

Var god gör en övergripande bedömning av kvaliteten på våra varor och tjänster.

Hur troligt är det att du kommer att göra affärer med oss i framtiden?

Hur benägen är du att rekommendera oss för andra personer?

Egna kommentarer:

Vill du bli kontaktad?
Skriv dina uppgifter här:


Kontakt