Kundundersökning för Företag, Offentliga beställare och Bostadsrättsföreningar

Hej! För oss är det värdefullt att få reda dina åsikter om oss. Vi är väldigt tacksamma för din tid. /Hälsningar från oss på Nordisk Yta.

Markera vilket Nordisk Yta-företag du har anlitat!

2. Hur ofta anlitar du oss?

Betygsätt frågorna nedan från 1 - 6 där 6 är mycket bra och 1 mycket dåligt

3. Hur väl fungerar våra beställningsrutiner?

4. Hur väl fungerar vår fakturering?

5. Hur hanterar vi ev reklamationer?

6. Är våra fakturor tydliga?

7. Är våra anbud tydliga och begripliga?

8. Är våra målare kunniga och kompetenta?

9. Hur fungerar relationen till vår arbetsledning?

10. Utförs arbetet till belåtenhet?

11. Fungerar utlovade tidsplaner?

12. Hur fungerar målarnas tidhållning?

13. Håller vi snyggt och rent efter vårt arbete?

14. Ger vi dig information om nyheter i vår bransch?

15. Kontaktar vi dig i den omfattning som du önskar?

16. Hur väl överensstämmer priset med utförandet?

Vill du bli kontaktad? Skriv dina uppgifter här:

Kontakt