Frågor inför arbete med affärsplan

Nordisk Yta har förtydligat samarbetet genom att ta fram Nordisk Yta Avtalet. I detta beskrivs förutsättningarna för att vara ett Nordisk Yta Företag. Affärsplanen får nu ge direktiv för fortsatt arbete med Nordisk Ytas Utveckling. Av de skälet genomförs en konferens i nov och bland annat denna enkät kommer att ge stöd till diskussionerna.

NY = Nordisk Yta
NYF= Nordisk Yta Företag

Vänligen besvara skyndsamt! Enkäten är helt anonym.

1. NY skall årligen genomföra utbildningar och träffar för arbetsledare och övriga tjänstemän.

2. NY borde satsa på videokonferens för att sänka tidsåtgången för möten.

3. Det är bra att det finns gemensamma policys som gäller lika för alla bolag.

4. Det är roligare att jobba sedan vi gick med i NY.

5. Jag tycker att NY skall växa med ett lagom antal nya företag varje år.

6. Varje NYF borde sköta sig själv så mycket som möjligt.

7. NY skall satsa på olika utbildningar för målare så att dessa får en utveckling.

8. Det skall vara skillnad att arbeta i ett NYF jämfört med övriga företag i branschen.

9. NYF skall ha den bästa utbildningen för lärlingar.

10. Jag tycker att Nordisk Yta Gruppen skall växa kontinuerligt med mål att på sikt kunna bli rikstäckande.

11. NY skall satsa på att kunna förse NYF med utländsk arbetskraft för att öka produktionen under högsäsong.

12. NY skall gå före branschen då det gäller utveckling av IT stöd.

13. Det vore bra om någon kunde hjälpa mig med besvärliga personalärenden.

14. NY borde ta fram en diplomutbildning för målarna.

15. NY borde årligen genomföra ett seminarium för de största kunderna.

16. NY borde genomföra marknadsaktiviteter för att stärka varumärket Nordisk Yta.

17. Medarbetarna skall känna till vilka utbildningar som finns.

18. Medarbetarna skall få ingående information om hur det egna företaget går och utvecklas.

19. Jag anser att varumärket Nordisk Yta skall marknadsföras mer.

20. Informationen från NY till NYF bör förbättras.

21. NY borde ha en egen lösning för att hantera lön, bokföring och övrig kring administration.

22. Nyttan med NY är i stort sätt bara ett bra avtal för färginköp.

23. Jag tycker att NY skall utvecklas mot att ha fler centralt anställda med specialistkompetens.

24. NY styrelsen borde ha fler externa ledamöter.

25. NY borde ha säljare som bearbetar större fastighetsägare.

26. Det är bra att personalen har samma förmåner på alla NY bolag.

27. Vi skall eftersträva gemensamma lösningar på så mycket som möjligt.

28. NYF borde ge mera insyn i sina bolag till övriga kringliggande NYF.

29. NY styrelsen bör träffas eller ha telemöte ungefär varje månad.

30. NY borde genomföra en konferens (kick off) med samtlig personal någon gång under 2016 eller 2017.

31. NY Golfen är en bra aktivitet.

32. Jag tror att det på sikt är fördelar med att Nordisk Ytas varumärke blir mera känt.

33. NY borde ordna en aktivitet för chefer och ledare där även respektive kan medverka.

34. Gemensamma resurser är kostnadseffektivare än egna.

35. NY borde ta en aktiv roll i att förändra medarbetarnas syn på sin del i företaget – värdegrundsarbete.


36. NY borde ansluta andra typer av hantverksföretag som kan komplettera måleriet.37. NY har ett lagom antal medlemsföretag idag.38. Alla inköp som det går att teckna centrala inköp för bör utnyttjas.39. Vi skall jobba mer inom NY med benchmarking inom alla områden.40. Jag har lärt känna många nya personer tack vare NY.41. Om en annan färgleverantör lämnar ett bättre erbjudande skall vi byta.42. Jag tror att andra Målaremästare är lite avundsjuka på NY.43. NY borde satsa på flera kundaktiviteter.44. Vi borde satsa hårdare på att utveckla konceptet Miljödesign.


Kontakt