Tjänster

tjanster1Nordisk Yta har genom företagsgruppen lång erfarenhet och tillgång till kompetenta och engagerade medarbetare som kan hjälpa dig att bevara, förnya och försköna din fastighet. Vi välkomnar dig som är privatperson, företagare eller offentlig beställare och erbjuder tjänster inom både renovering och nyproduktion.

Inom Nordisk Yta utförs följande tjänster

 • Byggnadsmåleri, utvändigt och invändigt måleriarbete
 • Serviceuppdrag
 • Ny- och ombyggnader
 • Fasadtvätt
 • Färgsättning
 • Dekorativ målning
 • Antikvariskt måleri
 • Fönsterrenovering med möjlighet till treglasstandard
 • Brandskyddsmålning
 • Epoximålning
 • Golvläggning
 • Industrigolv
 • Plåttakmålning med 10 års garanti
 • Klottersanering och klotterskydd

Under rubrikerna till vänster hittar du utförligare information om vissa av de tjänster som vi erbjuder dig som kund. För ytterligare information eller frågor kontakta oss här.

Kontakt